logo
Imprimir
05-09-2019 | 11:35hs
•+ NOTíCIES

CaixaBank i la Plataforma Tecnològica del Vi signen un conveni de col·laboració per potenciar la innovació en el sector vitivinícola

A través de l'acord es promouran accions i activitats conjuntes dirigides al col·lectiu professional vinculat al sector

CaixaBank ha signat un acord de col·laboració amb la Plataforma Tecnològica del Vi amb l'objectiu de posar en marxa línies de cooperació conjuntes que contribueixin a promoure la innovació en el sector vitivinícola. A partir d'aquest conveni, que CaixaBank articula a través d'AgroBank, la seva línia de negoci dirigida al sector agrari, es promouran diferents accions i activitats orientades a tot el col·lectiu professional que està vinculat directament o indirectament a l'activitat del sector del vi.

La signatura del conveni ha estat a càrrec de Carme Sabrí, directora d'AgroBank, i Mireia Torres, presidenta de la Plataforma Tecnològica del Vi. Aquesta col·laboració posa de manifest el compromís d'ambdues entitats de donar suport a les necessitats particulars del sector vitivinícola i impulsar la innovació com a motor de la seva activitat econòmica. L'acord es materialitzarà a través de sessions, jornades o reunions conjuntes en les quals s'oferirà formació en matèria d'innovació, es divulgaran projectes d'R+D+i i es posaran a la disposició del sector els productes de finançament que des d'AgroBank s'ofereixen per promoure la inversió de les empreses vitivinícoles en innovació.

L'acord de col·laboració, a més, contempla la participació de CaixaBank en el Premi PTV d'Innovació, que té com a objectiu donar visibilitat i posar en valor l'activitat innovadora dels socis de la Plataforma Tecnològica del Vi, a través del reconeixement als seus projectes d'R+D+i, consorciats o individuals, desenvolupats tant en l'àmbit nacional com internacional. En aquesta edició, el Premi PTV d'Innovació inclourà un Premi -en metàl·lic- a la categoria "Jove Investigador" que anirà destinat a reconèixer i impulsar la producció científica del sector del vi al nostre país i que estarà patrocinat per Agrobank. La PTV també concedirà aquest any un "Premi Honorífic", dirigit a grans professionals del sector amb una trajectòria notable en l'àmbit de la innovació.
Link:
https://barcelonanoticies.com/noticia/184949_caixabankilaplataformatecnologicadelvi-ignenunconvenidecollaboracioperpotenciarlainnovacioenel-ectorvitivinicola-1.htm