BARCELONANOTICIES.COM - Logo
Imprimir
•BARCELONA | 2017-02-05

Europa davant l'amenaça Trump

Europa necessita mà de ferro en guant de seda per respondre a l'envit

Davant l'amenaça Trump contra Europa, que no ha fet més que començar, Europa necessita treballar amb criteris comuns, donar mostres de la fortalesa que suposa la Unió Europea i no perdre de vista les eleccions franceses. Trump ha llançat el guant. Europa necessita mà de ferro en guant de seda per respondre a l'envit.
Link:
https://barcelonanoticies.com/noticia/27759-europadavantlamenacatrump-1.htm